Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie Publiczne - usługi poczt15

Wersja z dnia: 02.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: wybór oferty

Wersja z dnia: 28.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: zdjęcie SIWZ

Wersja z dnia: 27.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zmian

Wersja z dnia: 25.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zmian do zamówienia

Wersja z dnia: 25.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia i przedłużenie terminu składania ofert

Wersja z dnia: 21.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnień do SIWZ

Wersja z dnia: 20.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie dokumentów

Wersja z dnia: 19.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnień treści SIWZ

Wersja z dnia: 13.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia i przedlużenie terminu skladania ofert

Wersja z dnia: 13.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualziacja

Wersja z dnia: 13.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 11.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 11.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 11.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja