Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy

Wersja z dnia: 30.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie aktualnej ustawy o rehabilitacji

Wersja z dnia: 05.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 25.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wersja z dnia: 26.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: uaktualnienie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wersja z dnia: 28.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustawy o rehabilitacji

Wersja z dnia: 24.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zmiana ustawy o promocji zatrudnienia

Wersja z dnia: 23.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 12.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 19.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: zmiana metryczki ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy

Wersja z dnia: 22.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 06.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 26.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja KPA

Wersja z dnia: 13.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018r. poz.1817)

Wersja z dnia: 20.08.2018
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 01.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 02.07.2018
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 07.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wersja z dnia: 01.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 28.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 25.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizaja ustaw

Wersja z dnia: 19.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw: o ochronie danych osobowych i samorządzie powiatowym

Wersja z dnia: 03.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wersja z dnia: 22.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych

Wersja z dnia: 15.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych - zmiana

Wersja z dnia: 23.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 26.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wersja z dnia: 25.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Wersja z dnia: 25.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja prawo zamówien publicznych

Wersja z dnia: 11.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: uaktualnienie: tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wersja z dnia: 29.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zmiany z dn 22.06.17 do ustaw: o promocji ..., o pomocy społecznej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Wersja z dnia: 01.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: zaktualizowanie KPA

Wersja z dnia: 19.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: zmiana ustawy o promocji

Wersja z dnia: 10.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 28.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 20.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 02.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: zmiana ustawy o informatyzacji

Wersja z dnia: 28.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 19.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wersja z dnia: 22.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiana ustawy o rehabilitacji

Wersja z dnia: 03.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiana ustawy finanse publiczne

Wersja z dnia: 17.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja -Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

Wersja z dnia: 30.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 14.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 11.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 22.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiana ustawy o promocji

Wersja z dnia: 01.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 19.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 13.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zmian do ustawy o promocji i do ustawy rehabilitacja

Wersja z dnia: 10.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: aktualizajca ustaw

Wersja z dnia: 29.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustawy o promocji

Wersja z dnia: 10.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: zmiana ustawy o ustroju m. st. warszawy

Wersja z dnia: 02.02.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 02.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: aktualizajca

Wersja z dnia: 31.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 09.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 29.09.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 15.09.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 15.07.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 26.05.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 09.05.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 07.05.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 02.04.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 07.01.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 02.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustaw

Wersja z dnia: 10.12.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 10.12.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 21.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wersja z dnia: 22.08.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 01.08.2012
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 29.05.2012
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 06.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 21.06.2011
Powód wprowadzenia zmian: zmiana do Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wersja z dnia: 23.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 27.04.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 19.04.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja- dodanie zmian do ustawy - prawo zamówień publicznych