Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie Publiczne-opr15

Wersja z dnia: 26.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: wybór oferty

Wersja z dnia: 23.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: zdjęcie SIWZ

Wersja z dnia: 20.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: zmiana treści SIWZ

Wersja z dnia: 19.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zmian SIWZ i OPZ

Wersja z dnia: 19.10.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 16.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnień

Wersja z dnia: 14.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnień treści SIWZ