Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie publiczne 7_18

Wersja z dnia: 20.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o udzieleniu zamówienia.

Wersja z dnia: 08.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze oferty

Wersja z dnia: 31.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja