Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie publiczne 5_20

Wersja z dnia: 10.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o udzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 19.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja z dnia: 19.08.2020
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 11.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie: protokół z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 11.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja