Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 20.04.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja - uchylenie zarządzeń 31/2010 i 38/2010

Zarządzenia wewnętrzne rok 2010

 • Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.01.2010r.
  w sprawie: dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w roku 2010. (zmienione zarządzeniem 56/2010)
 • Zarządzenie nr 2/2010 (traci moc Zarządzeniem 16/2010 )
 • Zarządzenie nr 3/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13.01.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Świadczenie usług formalno - prawnych z zakresu zamówień publicznych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy"
 • Zarządzenie nr 4/2010 (uchylone Zarządzeniem 6/2011)
 • Zarządzenie nr 5/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19.01.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług ochrony mienia Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 6/2010 (traci moc Zarządzeniem 22/2011 )
 • Zarządzenie nr 7/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.01.2010r.
  w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 19/2009 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 13 lutego 2009r.
 • Zarządzenie nr 8/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.01.2010r.
  w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad finansowania szkolenia w trybie indywidualnym (dla osób bezrobotnych).
 • Zarządzenie nr 9/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.01.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 10/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25.01.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna / poszukująca pracy (załącznik Nr 1 do zarządzenia), wzoru umowy w sprawie sfinansowania kosztów szkolenia indywidualnego osobie bezrobotnej / poszukującej pracy (załącznik Nr 2 do zarządzenia). - zmienione zarządzeniem 14/2010
 • Zarządzenie nr 11/2010 (traci moc Zarządzeniem 11/2011 )
 • Zarządzenie nr 12/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.02.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 13/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.02.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń lub studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników, wzoru karty oceny wniosku, wzoru umowy i załączników do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń / studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne od tych stypendiów, obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 14/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 11.02.2010r.
  zmieniające zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotna / poszukująca pracy (załącznik Nr 1 do zarządzenia), wzoru umowy w sprawie sfinansowania kosztów szkolenia indywidualnego osobie bezrobotnej / poszukującej pracy (załącznik Nr 2 do zarządzenia).
 • Zarządzenie nr 15/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.02.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy"
 • Zarządzenie nr 16/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.03.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia weryfikacji i wyceny należności i zobowiązań ze środków Funduszu Pracy oraz przygotowania do spisania. (zmienione zarządzeniem 70/2010)
 • Zarządzenie nr 17/2010 (traci moc Zarządzeniem 17/2011 )
 • Zarządzenie nr 18/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.03.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako osoba bezrobotna - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 19/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.03.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia wzoru zgłoszenia na szkolenie grupowe - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych, wzoru skierowania na szkolenie grupowe osoby poszukującej pracy - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 20/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.03.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia wzoru zgłoszenia na szkolenie grupowe - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych, wzoru skierowania na szkolenie grupowe osoby bezrobotnej - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 21/2010 (traci moc Zarządzeniem 20/2011 )
 • Zarządzenie nr 22/2010 (traci moc Zarządzeniem 40/2010 )
 • Zarządzenie nr 23/2010 (traci moc Zarządzeniem 41/2010 )
 • Zarządzenie nr 24/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.03.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych na targi i materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy na 2010 rok".
 • Zarządzenie nr 25/2010 (traci moc Zarządzeniem 21/2011 )
 • Zarządzenie nr 26/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.03.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 27/2010 (traci moc Zarządzeniem 52/2010 )
 • Zarządzenie nr 28/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.04.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia zasad dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych, wzoru wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 29/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 06.04.2010r.
  w sprawie: całkowitego zakazu rozmawiania przez telefon komórkowy na terenie Urzędu Pracy m. st. Warszawy przez klientów Urzędu.
 • Zarządzenie nr 30/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 06.04.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych na płytach CD dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 31/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.04.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.(zmienione zarządzeniem 38/2010)
 • Zarządzenie nr 32/2010 (traci moc Zarządzeniem 14/2011)
 • Zarządzenie nr 33/2010 (traci moc Zarządzeniem 15/2011 )
 • Zarządzenie nr 34/2010 (traci moc Zarządzeniem 16/2011 )
 • Zarządzenie nr 35/2010 (traci moc Zarządzeniem 13/2011 )
 • Zarządzenie nr 36/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12.04.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji do oceny wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostajace w zatrudnieniu, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 37/2010 (traci moc Zarządzeniem 50/2010 )
 • Zarządzenie nr 38/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.04.2010r.
  zmieniające zarządzenie Nr 31/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno - prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie nr 39/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.04.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia zasad refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis, wzoru wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 40/2010 (traci moc Zarządzeniem 27/2011 )
 • Zarządzenie nr 41/2010 (traci moc Zarządzeniem 18/2011 )
 • Zarządzenie nr 42/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.04.2010r.
  w sprawie: rejestracji rozmów telefonicznych przychodzących do Urzędu Pracy m. st. Warszawy na numery telefoniczne podłączone do centrali telefonicznej Urzędu i łączone przez tą centralę.
 • Zarządzenie nr 43/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 30.04.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia zasad dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie nr 44/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.05.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 45/2010 (traci moc Zarządzeniem 54/2010 )
 • Zarządzenie nr 46/2010 (traci moc Zarządzeniem 54/2010 )
 • Zarządzenie nr 47/2010 (traci moc Zarządzeniem 12/2011 )
 • Zarządzenie nr 48/2010 (traci moc Zarządzeniem 21/2011 )
 • Zarządzenie nr 49/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.05.2010r.
  zmieniające zarządzenie Nr 3/2009 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 50/2010 ( traci moc Zarządzeniem 60/2010)
 • Zarządzenie nr 51/2010 (traci moc Zarządzeniem 8/2011)
 • Zarządzenie nr 52/2010 (traci moc Zarządzeniem 9/2011)
 • Zarządzenie nr 53/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22.06.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie bezrobotnej środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 • Zarządzenie nr 54/2010 ( traci moc Zarządzeniem 69/2010)
 • Zarządzenie nr 55/2010 ( traci moc Zarządzeniem 69/2010)
 • Zarządzenie nr 56/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.07.2010r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 1/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 4 stycznia 201O r. w sprawie dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w roku 2010.
 • Zarządzenie nr 57/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.07.2010r.
  zmieniające zarządzenie Nr 2/2001 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 5 marca 2001r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów finansowych.
 • Zarządzenie nr 58/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.07.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2010 r. Nr113 poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego na "Roboty remontowo - malarskie i wymiana wykładzin podłogowych w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy".
 • Zarządzenie nr 59/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.07.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy". (zmienione zarządzeniem 62/2010)
 • Zarządzenie nr 60/2010 (traci moc Zarządzeniem 7/2011)
 • Zarządzenie nr 61/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.08.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia dodatkowego terminu składania przez osoby bezrobotne wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 62/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 4.08.2010r.
  zmieniające zarządzenie Nr 59/2010
 • Zarządzenie nr 63/2010 (traci moc Zarządzeniem 22/2011 )
 • Zarządzenie nr 64/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.08.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych (kalendarzy książkowych) dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy" .
 • Zarządzenie nr 65/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 23.08.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), w trybie zapytania o cenę na "Dostawę dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów"
 • Zarządzenie nr 66/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 26.08.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania"
 • Zarządzenie nr 67/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01.09.2010r.
  zmieniające zarządzenie Nr 3/2005 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 68/2010 (traci moc Zarządzeniem 21/2011 )
 • Zarządzenie nr 69/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 09.09.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de mininis, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.
 • Zarządzenie nr 70/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.09.2010r.
  zmieniające zarządzenie Nr 16/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 3 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia weryfikacji i wyceny należności i zobowiązań ze środków Funduszu Pracy oraz przygotowania do spisania.
 • Zarządzenie nr 71/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.09.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), w trybie zapytania o cenę na "Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy"
 • Zarządzenie nr 72/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 28.09.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia dodatkowego terminu składania przez osoby bezrobotne wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 73/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.10.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis.
 • Zarządzenie nr 74/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.10.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, w tym usługi dostępu do łączy internetowych i usługi transmisji danych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy"
 • Zarządzenie nr 75/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.10.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Dostawę dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego".
 • Zarządzenie nr 76/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.11.2010r.
  w sprawie powołania Komisji do zakwalifikowania i przeznaczenia do likwidacji tj. złomowania sprzętu i urządzeń będących na stanie Urzędu Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 77/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 06.12.2010r.
  w sprawie: przeprowadzenie w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy inwentaryzacji.
 • Zarządzenie nr 78/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 06.12.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia zasad obowiązujących przy dokonywaniu zakupów na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 79/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 06.12.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 80/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 06.12.2010r.
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu w sprawie powoływania i pracy Komisji Przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie nr 81/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.12.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia spisu z natury środków ruchomych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 82/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.12.2010r.
  w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych budżetu i Funduszu Pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 • Zarządzenie nr 83/2010 (traci moc Zarządzeniem 2/2011)


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 20.04.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 2 448