Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 11.09.2012, zmiana z dnia 13.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  modyfikacja siwz i dodatnie formularza ofertowego do postępowania na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych”.
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 13.09.2012, zmiana z dnia 17.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy - odpowiedzi na pytania
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 17.09.2012, zmiana z dnia 17.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m.st. Warszawy - odpowiedzi na pytania
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 17.09.2012, zmiana z dnia 17.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 17.09.2012, zmiana z dnia 17.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 17.09.2012, zmiana z dnia 18.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Modyfikacja SIWZ
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 18.09.2012, zmiana z dnia 20.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Dyrektor i Kierownicy Działów (z dnia: 20.07.2012, zmiana z dnia 24.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja-awaria linii telefonicznej
 • Dyrektor i Kierownicy Działów (z dnia: 24.09.2012, zmiana z dnia 24.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja - telefon sekretariat
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 20.09.2012, zmiana z dnia 24.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  unieważnienie postępowania - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 24.09.2012, zmiana z dnia 25.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 25.09.2012, zmiana z dnia 27.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie odpowiedzi do SIWZ - Świadczenie powszechnych usług pocztowych
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 22.03.2012, zmiana z dnia 28.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie odgłoszenia o naborze
 • Zarządzenia wewnętrzne rok 2012 (z dnia: 21.03.2012, zmiana z dnia 28.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie nowych zarządzeń
 • Dane teleadresowe, godziny pracy (z dnia: 28.07.2011, zmiana z dnia 28.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 27.09.2012, zmiana z dnia 03.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zdjęcie SIWZ - usługi pocztowe
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 03.10.2012, zmiana z dnia 04.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Unieważnienie postępowania - usługi pocztowe
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 04.10.2012, zmiana z dnia 05.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 05.10.2012, zmiana z dnia 05.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualziacja
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 05.10.2012, zmiana z dnia 05.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 05.10.2012, zmiana z dnia 12.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie odpowiedzi na pytania do SIWZ- Dostawa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 28.09.2012, zmiana z dnia 12.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 12.10.2012, zmiana z dnia 12.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 12.10.2012, zmiana z dnia 12.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 12.10.2012, zmiana z dnia 15.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizajca


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 12.10.2012
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 475 512