Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 02.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia i modyfikacji SIWZ
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 02.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia i modyfikacji SIWZ 8-2017
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 30.05.2017, zmiana z dnia 05.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 05.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Wyjaśnienia treści SIWZ 7-2017
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 05.06.2017, zmiana z dnia 07.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 05.06.2017, zmiana z dnia 07.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z otwarcia ofert 7-2017
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 08.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: zmiana ogłoszenia, modyfikacja SIWZ , informacja o wizji lokalnej
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 07.06.2017, zmiana z dnia 08.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: zmiana ogłoszenia, modyfikacja SIWZ , informacja o wizji lokalnej 8-2017
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 09.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku postępowania 4-2017 RPO
 • Zamówienie publiczne 9_17 (z dnia: 09.06.2017, zmiana z dnia 09.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.06.2017, zmiana z dnia 09.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie 9-2017
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 08.06.2017, zmiana z dnia 13.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.06.2017, zmiana z dnia 13.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ 8-2017
 • Dyrektor i Kierownicy Działów (z dnia: 09.01.2017, zmiana z dnia 13.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana numerów telefonu
 • Strona główna Podstawowe dane (z dnia: 01.06.2017, zmiana z dnia 13.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana nr telefonu
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 30.05.2017, zmiana z dnia 14.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usunięcie naboru
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.06.2017, zmiana z dnia 14.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia 10-2017
 • Budżet Urzędu Pracy (z dnia: 18.05.2016, zmiana z dnia 16.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Budżet Urzędu Pracy (z dnia: 16.06.2017, zmiana z dnia 16.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  formatowanie
 • Zamówienie publiczne 6_17 (z dnia: 30.05.2017, zmiana z dnia 16.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybór oferty część I i II
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 14.06.2017, zmiana z dnia 16.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybór oferty część I i II sprawa 6-2017
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 14.06.2017, zmiana z dnia 19.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie listy kandydatów podinspektor- 1 etat, Specjalista ds. rozwoju zawodowego lub Specjalista ds. rozwoju zawodowego -stażysta 2 etaty w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pacy w m.st. Warszawa (II)"
 • Zamówienie publiczne 9_17 (z dnia: 09.06.2017, zmiana z dnia 20.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 16.06.2017, zmiana z dnia 20.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert - 9-2017
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 13.06.2017, zmiana z dnia 21.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 13.06.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 457 330