Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 20.06.2017, zmiana z dnia 21.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert 8-2017
 • Zamówienie publiczne 10_17 (z dnia: 14.06.2017, zmiana z dnia 23.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 21.06.2017, zmiana z dnia 23.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert 10-2017
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 01.06.2017, zmiana z dnia 29.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zaktualizowanie KPA
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 07.06.2017, zmiana z dnia 29.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano wybór oferty
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 29.06.2017, zmiana z dnia 29.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano wybór oferty
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.06.2017, zmiana z dnia 29.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano wybór oferty 7-2017
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 29.06.2017, zmiana z dnia 03.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 03.07.2017, zmiana z dnia 03.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 03.07.2017, zmiana z dnia 03.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 19.06.2017, zmiana z dnia 03.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 03.07.2017, zmiana z dnia 03.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 03.07.2017, zmiana z dnia 03.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 29.06.2017, zmiana z dnia 11.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zmiany z dn 22.06.17 do ustaw: o promocji ..., o pomocy społecznej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 03.07.2017, zmiana z dnia 11.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 29.06.2017, zmiana z dnia 11.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 7-2017
 • Zamówienie publiczne 9_17 (z dnia: 20.06.2017, zmiana z dnia 13.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 11.07.2017, zmiana z dnia 13.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 9-2017
 • Rozporządzenia (z dnia: 01.06.2017, zmiana z dnia 18.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
 • Zamówienie publiczne 10_17 (z dnia: 23.06.2017, zmiana z dnia 18.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.07.2017, zmiana z dnia 18.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 10-2017
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 21.06.2017, zmiana z dnia 18.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.07.2017, zmiana z dnia 18.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 8-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.07.2017, zmiana z dnia 23.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie 11-2017
 • Zamówienie publiczne 11_17 (z dnia: 23.08.2017, zmiana z dnia 30.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodatnie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia , modyfikacji treśći SIWZ i zmiana załączników


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 23.08.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 457 335