Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.08.2017, zmiana z dnia 30.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodatnie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia , modyfikacji treśći SIWZ i zmiana załączników 11-2017
 • Zamówienie publiczne 11_17 (z dnia: 30.08.2017, zmiana z dnia 30.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 30.08.2017, zmiana z dnia 30.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 30.08.2017, zmiana z dnia 31.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 11_17 (z dnia: 30.08.2017, zmiana z dnia 01.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 11_17 (z dnia: 01.09.2017, zmiana z dnia 01.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 31.08.2017, zmiana z dnia 01.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z otwarcia ofert 11-2017
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 03.07.2017, zmiana z dnia 05.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usuniecie wynik naboru na pośrednika pracy-stazysta 3 etaty w Centrum Aktywizacji Zawodowej z dnia 13/04/2017
 • Zamówienie publiczne 11_17 (z dnia: 01.09.2017, zmiana z dnia 08.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 01.09.2017, zmiana z dnia 08.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 11-2017
 • Rozporządzenia (z dnia: 18.07.2017, zmiana z dnia 19.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 11.07.2017, zmiana z dnia 25.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uaktualnienie: tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 25.09.2017, zmiana z dnia 25.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja prawo zamówien publicznych
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 25.09.2017, zmiana z dnia 26.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Dyrektor i Kierownicy Działów (z dnia: 13.06.2017, zmiana z dnia 03.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dział finansowo księgowy zmiana kierownika
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.09.2017, zmiana z dnia 09.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie 12-2017
 • Zamówienie publiczne 13_17 (z dnia: 10.10.2017, zmiana z dnia 10.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 13_17 (z dnia: 10.10.2017, zmiana z dnia 10.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.10.2017, zmiana z dnia 10.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie 13-2017
 • Zamówienie publiczne 12_17 (z dnia: 09.10.2017, zmiana z dnia 13.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienie treści SIWZ
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 10.10.2017, zmiana z dnia 13.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienie treści SIWZ 12-2017
 • Zamówienie publiczne 13_17 (z dnia: 10.10.2017, zmiana z dnia 16.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.10.2017, zmiana z dnia 16.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ 13-2017
 • Zamówienie publiczne 13_17 (z dnia: 16.10.2017, zmiana z dnia 16.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie dokumentów
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 16.10.2017, zmiana z dnia 16.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie dokumentów 13-2017


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 16.10.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 457 504