Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 01.02.2018, zmiana z dnia 15.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Lista kandydatów spełniających kryteria formalne na stanowisko urzędnicze - Doradca zawodowy - stażysta/Doradca zawodowy
 • Tryb działania (z dnia: 20.04.2011, zmiana z dnia 15.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana regulaminu
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 15.02.2018, zmiana z dnia 20.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Dane teleadresowe, godziny pracy (z dnia: 13.02.2018, zmiana z dnia 22.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usunięcie informacji o awarii numeru 19524
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 09.02.2018, zmiana z dnia 23.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprostowania do treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 6
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 23.02.2018, zmiana z dnia 27.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zarządzenia 8_2018
 • Raporty Urzędu Pracy (z dnia: 14.03.2017, zmiana z dnia 01.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie raport za 2017 r.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 30.01.2018, zmiana z dnia 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 27.02.2018, zmiana z dnia 05.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Zarządzenie nr 9/2018
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 05.03.2018, zmiana z dnia 06.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 20.02.2018, zmiana z dnia 07.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Lista kandydatek, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z testu wiedzy
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 08.03.2018, zmiana z dnia 08.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 02.03.2018, zmiana z dnia 08.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy 3_2018
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.03.2018, zmiana z dnia 08.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 08.03.2018, zmiana z dnia 08.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Ogłoszenie o zamówieniu w BZP
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.03.2018, zmiana z dnia 08.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 08.03.2018, zmiana z dnia 08.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.03.2018, zmiana z dnia 08.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 08.03.2018, zmiana z dnia 13.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Wyjaśnienie treści Ogłoszenia, załącznik nr 13
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 13.03.2018, zmiana z dnia 13.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.03.2018, zmiana z dnia 13.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana 3_2108 dodanie wyjaścnień do ogłoszenia i załącznika nr 13
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 13.03.2018, zmiana z dnia 14.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Wyjaśnienie treści Ogłoszenia z dnia 14.03.2018r. + załącznik 13 poz zmianie
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.03.2018, zmiana z dnia 14.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie do 3-2018 Wyjaśnienia treści Ogłoszenia z dnia 14.03.2018r. + załącznik 13 poz zmianie
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 14.03.2018, zmiana z dnia 14.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy 4_2018
 • Zamówienie publiczne 4_18 (z dnia: 14.03.2018, zmiana z dnia 14.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nieobowiązkowe.


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 14.03.2018
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 457 575