Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 14.03.2018, zmiana z dnia 14.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie do sprawy nr 4: Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nieobowiązkowe.
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 14.03.2018, zmiana z dnia 15.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjaśnień do treści i modyfikacji
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 14.03.2018, zmiana z dnia 15.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjaśnień i modyfikacji spr. nr. 3
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 15.03.2018, zmiana z dnia 15.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Załącznik nr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 15.03.2018, zmiana z dnia 15.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Załącznik nr 3 spr. nr. 3
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 15.03.2018, zmiana z dnia 15.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - nieobowiązkowe
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 15.03.2018, zmiana z dnia 15.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - nieobowiązkowe spr. nr 3
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 07.03.2018, zmiana z dnia 16.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Doradca zawodowy - stażysta/ Doradca zawodowy oraz ogłoszenia o naborze
 • Zamówienie publiczne 4_18 (z dnia: 14.03.2018, zmiana z dnia 16.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjaśnień i załączników 5i9 po zmianie
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 15.03.2018, zmiana z dnia 16.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjaśnień i załączników 5i9 po zmianie spr nr 4
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 03.01.2018, zmiana z dnia 19.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 15.03.2018, zmiana z dnia 19.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 16.03.2018, zmiana z dnia 19.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert spr nr. 3
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 16.03.2018, zmiana z dnia 19.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Wynik naboru na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. rozwoju zawodowego / Specjalista ds. rozwoju zawodowego -stażysta
 • Zamówienie publiczne 4_18 (z dnia: 16.03.2018, zmiana z dnia 22.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 19.03.2018, zmiana z dnia 22.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert. spr nr 4
 • Zapytanie ofertowe 1_18 (z dnia: 03.04.2018, zmiana z dnia 03.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zapytanie ofertowe (z dnia: 09.03.2017, zmiana z dnia 03.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zapytania nr 1-2018
 • Zapytanie ofertowe (z dnia: 03.04.2018, zmiana z dnia 03.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 19.03.2018, zmiana z dnia 04.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usunięcie ogłoszenia o naborze doradca zawodowy
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 19.03.2018, zmiana z dnia 06.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 06.04.2018, zmiana z dnia 06.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 06.04.2018, zmiana z dnia 06.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualziacja
 • Zamówienie publiczne 3_18 (z dnia: 06.04.2018, zmiana z dnia 06.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 04.04.2018, zmiana z dnia 06.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 04.04.2018
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 457 419