Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.10.2018, zmiana z dnia 25.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert 10-2018.
 • Zamówienie publiczne 11_18 (z dnia: 23.10.2018, zmiana z dnia 25.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert 11-2018.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 25.10.2018, zmiana z dnia 25.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert 11-2018.
 • Zamówienie publiczne 9_18 (z dnia: 22.10.2018, zmiana z dnia 05.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 9_18 (z dnia: 05.11.2018, zmiana z dnia 05.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 26.09.2018, zmiana z dnia 06.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja KPA
 • Strona główna Podstawowe dane (z dnia: 22.08.2018, zmiana z dnia 08.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  informacja o dniu wolnym 12.11.2018
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 22.08.2018, zmiana z dnia 08.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie informacji o dniu wolnym 12.11.2018
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 08.11.2018, zmiana z dnia 08.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 11_18 (z dnia: 25.10.2018, zmiana z dnia 16.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Wybór oferty najkorzystniejszej Część II
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 25.10.2018, zmiana z dnia 16.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Wybór oferty najkorzystniejszej Część II sprawa 11
 • Strona główna Podstawowe dane (z dnia: 08.11.2018, zmiana z dnia 19.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 08.11.2018, zmiana z dnia 19.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 11_18 (z dnia: 16.11.2018, zmiana z dnia 21.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybór oferty najkorzystniejszej Część I
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 16.11.2018, zmiana z dnia 21.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybór oferty najkorzystniejszej Część I spr. 11
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza (z dnia: 21.03.2016, zmiana z dnia 28.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  modyfikacja informacji
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 21.11.2018, zmiana z dnia 07.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia nr 12
 • Zamówienie publiczne 12_18 (z dnia: 07.12.2018, zmiana z dnia 10.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 07.12.2018, zmiana z dnia 10.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - spr. 12
 • Zamówienie publiczne 12_18 (z dnia: 10.12.2018, zmiana z dnia 10.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Ogłoszenie w BZP nieobowiązkowe
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 10.12.2018, zmiana z dnia 10.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Ogłoszenie w BZP nieobowiązkowe spr 12
 • Zamówienie publiczne 10_18 (z dnia: 25.10.2018, zmiana z dnia 11.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty cz I,II,III
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 10.12.2018, zmiana z dnia 11.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty cz I,II,III - zamówienie nr 10
 • Zamówienie publiczne 9_18 (z dnia: 05.11.2018, zmiana z dnia 17.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Informacja o udzieleniu zamówienia
 • Zamówienie publiczne 12_18 (z dnia: 10.12.2018, zmiana z dnia 17.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Informacja o unieważnieniu postępowania


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 10.12.2018
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 457 315