Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  literówka
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 12.03.2019, zmiana z dnia 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja spr 3
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i Modyfikacja treści ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i Modyfikacja treści ogłoszenia spr 3
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 18.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : Wyjaśnienie treści Ogłoszenia z dnia 18.03.2019 r
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 18.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Wyjaśnienie treści Ogłoszenia z dnia 18.03.2019 r spr 3
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 22.02.2019, zmiana z dnia 19.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja ustaw
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 18.03.2019, zmiana z dnia 21.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.03.2019, zmiana z dnia 21.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: protokół z otwarcia ofert spr 3
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 21.03.2019, zmiana z dnia 28.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : Informacja o wyborze oferty
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 21.03.2019, zmiana z dnia 28.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : Informacja o wyborze oferty spr 3
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 28.03.2019, zmiana z dnia 10.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Informacja o udzieleniu zamówienia
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 28.03.2019, zmiana z dnia 10.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Informacja o udzieleniu zamówienia spr 3
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 19.03.2019, zmiana z dnia 12.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana metryczki ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
 • Aktualności (z dnia: 19.04.2011, zmiana z dnia 15.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Sprawozdanie finansowe 2018 (z dnia: 15.04.2019, zmiana z dnia 15.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 01.02.2019, zmiana z dnia 29.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Otwarty konkurs ofert
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 29.04.2019, zmiana z dnia 29.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 29.04.2019, zmiana z dnia 29.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 29.04.2019, zmiana z dnia 22.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
 • Aktualności i ogłoszenia (z dnia: 22.05.2019, zmiana z dnia 22.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert wersja doc
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 12.04.2019, zmiana z dnia 23.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 23.05.2019, zmiana z dnia 24.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 24.05.2019, zmiana z dnia 28.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zmiana ustawy o promocji zatrudnienia
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 10.04.2019, zmiana z dnia 28.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana klauzuli informacyjnej


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 10.04.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 457 327