Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Ochrona Danych Osobowych (z dnia: 23.05.2019, zmiana z dnia 29.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie klauzl
 • Strona główna Podstawowe dane (z dnia: 08.03.2019, zmiana z dnia 04.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 28.05.2019, zmiana z dnia 26.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja ustawy o rehabilitacji
 • Strona główna Podstawowe dane (z dnia: 04.06.2019, zmiana z dnia 05.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana certyfikatu iso
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza (z dnia: 28.11.2018, zmiana z dnia 10.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja wymagań dla dokumentów
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza (z dnia: 10.07.2019, zmiana z dnia 10.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Tryb działania (z dnia: 15.02.2018, zmiana z dnia 12.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zmiany zarządzenia
 • Struktura Urzędu (z dnia: 26.01.2018, zmiana z dnia 12.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana zarządzenia nr 4572
 • Strona główna Podstawowe dane (z dnia: 05.07.2019, zmiana z dnia 12.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zmiany regulaminu organizacyjnego
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 26.06.2019, zmiana z dnia 25.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uaktualnienie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Dyrektor i Kierownicy Działów (z dnia: 27.12.2018, zmiana z dnia 02.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana kierownictwa w Dziale Ofert Pracy
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 25.07.2019, zmiana z dnia 05.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Dyrektor i Kierownicy Działów (z dnia: 02.08.2019, zmiana z dnia 09.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usunięcie Dyrektora Antkowiaka
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 28.05.2019, zmiana z dnia 09.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia nr 4
 • Zamówienie publiczne 4_19 (z dnia: 09.09.2019, zmiana z dnia 17.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.09.2019, zmiana z dnia 17.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie protokół z otwarcia ofert spr 4
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 17.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 17.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia nr 5
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 20.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjaśnienia treści SIWZ
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 20.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjaśnienia treści SIWZ spr nr 5
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 20.09.2019, zmiana z dnia 23.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: wyjaśnienie treści SIWZ, ogłoszenia, modyfikacji SIWZ i załącznika nr 1a
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 23.09.2019, zmiana z dnia 23.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 20.09.2019, zmiana z dnia 23.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: wyjaśnienie treści SIWZ, ogłoszenia, modyfikacji SIWZ i załącznika nr 1a - spr nr 5
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 23.09.2019, zmiana z dnia 26.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.09.2019, zmiana z dnia 26.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert spr 5


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 23.09.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 457 324