Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienie publiczne 4_20 (z dnia: 11.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjasnienie treści ogłoszenia, załącznik 4, modyfikacja treści ogłoszenia
 • Zamówienie publiczne 4_20 (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 4_20 (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 11.08.2020, zmiana z dnia 17.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 5_20 (z dnia: 11.08.2020, zmiana z dnia 19.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 5_20 (z dnia: 19.08.2020, zmiana z dnia 19.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 19.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie protokół z otwarcia ofert spr nr 5
 • Zamówienie publiczne 6_20 (z dnia: 11.08.2020, zmiana z dnia 20.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 4_20 (z dnia: 17.08.2020, zmiana z dnia 20.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 4_20 (z dnia: 20.08.2020, zmiana z dnia 20.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 19.08.2020, zmiana z dnia 20.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : protokół z otwarcia ofert spr 4 i 6
 • Strona główna Podstawowe dane (z dnia: 27.05.2020, zmiana z dnia 31.08.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja Polityka Jakości
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (z dnia: 03.07.2020, zmiana z dnia 04.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 4_20 (z dnia: 20.08.2020, zmiana z dnia 08.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 20.08.2020, zmiana z dnia 08.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej spr nr 4
 • Struktura Urzędu (z dnia: 12.07.2019, zmiana z dnia 09.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zarządzenia nr 1122/2020
 • Struktura Urzędu (z dnia: 09.09.2020, zmiana z dnia 09.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zarządzeń 0003_0201, 1122_08091, załącznika i tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego
 • Tryb działania (z dnia: 12.07.2019, zmiana z dnia 09.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zarządzeń 0003_0201, 1122_08091, załącznika i tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego
 • Zamówienie publiczne 5_20 (z dnia: 19.08.2020, zmiana z dnia 10.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Zamówienie publiczne 6_20 (z dnia: 20.08.2020, zmiana z dnia 10.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.09.2020, zmiana z dnia 10.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej spr nr 5 i spr nr 6
 • Dyrektor i Kierownicy Działów (z dnia: 09.01.2020, zmiana z dnia 21.09.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Ewy Kocemby
 • Raporty Urzędu Pracy (z dnia: 07.03.2019, zmiana z dnia 06.10.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 5_20 (z dnia: 10.09.2020, zmiana z dnia 13.10.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o udzieleniu zamówienia
 • Zamówienie publiczne 6_20 (z dnia: 10.09.2020, zmiana z dnia 13.10.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o udzieleniu zamówienia


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 10.09.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 481 140