Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 26.11.2020, zmiana z dnia 30.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert spr nr 9
 • Zamówienie publiczne 9_20 (z dnia: 25.11.2020, zmiana z dnia 30.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 27.11.2020, zmiana z dnia 27.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana ustawy o rehabilitacji
 • Podstawy prawne działania Urzędu - ustawy (z dnia: 07.04.2020, zmiana z dnia 27.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualiacja ustaw o promocji zatrudnienia, ochronie danych osobowych, o świadczeniach opieki zdrowotnej
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 25.11.2020, zmiana z dnia 26.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : protokół z otwarcia ofert spr nr 10
 • Zamówienie publiczne 10_20 (z dnia: 24.11.2020, zmiana z dnia 26.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 5_20 (z dnia: 13.10.2020, zmiana z dnia 25.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 24.11.2020, zmiana z dnia 25.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: wyjaśnienie treści , modyfikacja treści ogłoszenia, ogłoszenie i zmianie ogloszenia, załącznik 1 sprawa nr 9
 • Zamówienie publiczne 9_20 (z dnia: 25.11.2020, zmiana z dnia 25.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  literówka
 • Zamówienie publiczne 9_20 (z dnia: 25.11.2020, zmiana z dnia 25.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: wyjaśnienie treści , modyfikacja treści ogłoszenia, ogłoszenie i zmianie ogloszenia, załącznik 1
 • Zamówienie publiczne 9_20 (z dnia: 24.11.2020, zmiana z dnia 25.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: wyjaśnienie treści , modyfikacja treści ogłoszenia, ogłoszenie i zmianie ogloszenia, załącznik 1
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 24.11.2020, zmiana z dnia 24.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Wyjaśnienie treści SIWZ - sprawa nr 10
 • Zamówienie publiczne 10_20 (z dnia: 18.11.2020, zmiana z dnia 24.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Wyjaśnienie treści SIWZ
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.11.2020, zmiana z dnia 24.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: modyfikacja terści ogłoszenia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i załączników 1,2,6 do spr nr 9
 • Zamówienie publiczne 9_20 (z dnia: 24.11.2020, zmiana z dnia 24.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana formatowania
 • Zamówienie publiczne 9_20 (z dnia: 24.11.2020, zmiana z dnia 24.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  znacznik poprawiony
 • Zamówienie publiczne 9_20 (z dnia: 23.11.2020, zmiana z dnia 24.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Modyfikacja treści Ogłoszenia, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, załączniki 1,2,6
 • Zamówienie publiczne 9_20 (z dnia: 23.11.2020, zmiana z dnia 23.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 9_20 (z dnia: 23.11.2020, zmiana z dnia 23.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 9_20 (z dnia: 16.11.2020, zmiana z dnia 23.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 8_20 (z dnia: 17.11.2020, zmiana z dnia 23.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 16.11.2020, zmiana z dnia 18.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 10_20 (z dnia: 18.11.2020, zmiana z dnia 18.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 7_20 (z dnia: 18.11.2020, zmiana z dnia 18.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 7_20 (z dnia: 18.11.2020, zmiana z dnia 18.11.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 18.11.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 509 132