Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 03.04.2017, zmiana z dnia 07.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 2_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 07.04.2017, zmiana z dnia 13.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  unieważnienie postępowania – numer sprawy 5/207 cz. I-III.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.04.2017, zmiana z dnia 25.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania. 3_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 25.04.2017, zmiana z dnia 26.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy 4_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 26.04.2017, zmiana z dnia 26.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 26.04.2017, zmiana z dnia 27.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i modyfikacja treśći SIWZ 4 2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 27.04.2017, zmiana z dnia 28.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ 4 2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 28.04.2017, zmiana z dnia 12.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 12.05.2017, zmiana z dnia 18.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy 6_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.05.2017, zmiana z dnia 23.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie modyfikacji, załącznika i zmiana ogłoszenie sprawa 6_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.05.2017, zmiana z dnia 25.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  sp 6_2017 wyjaśnienie treści SIWZ
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 25.05.2017, zmiana z dnia 26.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy 8-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 26.05.2017, zmiana z dnia 26.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 26.05.2017, zmiana z dnia 26.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  4-2017 wybór oferty, 8-2017 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 26.05.2017, zmiana z dnia 30.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  6-2017 dodanie Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 30.05.2017, zmiana z dnia 30.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie 7-2017 Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 30.05.2017, zmiana z dnia 02.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ 8-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 02.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia i modyfikacji SIWZ 8-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 05.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Wyjaśnienia treści SIWZ 7-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 05.06.2017, zmiana z dnia 07.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z otwarcia ofert 7-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 07.06.2017, zmiana z dnia 08.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: zmiana ogłoszenia, modyfikacja SIWZ , informacja o wizji lokalnej 8-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.06.2017, zmiana z dnia 09.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie 9-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.06.2017, zmiana z dnia 13.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ 8-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.06.2017, zmiana z dnia 14.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia 10-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 14.06.2017, zmiana z dnia 16.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybór oferty część I i II sprawa 6-2017


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 14.06.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 383 154