Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 14.02.2017, zmiana z dnia 14.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 14.02.2017, zmiana z dnia 14.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 1/2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 14.02.2017, zmiana z dnia 16.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie protokołu 1/2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 16.02.2017, zmiana z dnia 17.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Unieważnienie Części I, II, III - sp 1/2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 17.02.2017, zmiana z dnia 07.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia 2_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 07.03.2017, zmiana z dnia 09.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  modyfikacja treści SIWZ
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.03.2017, zmiana z dnia 09.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  przeniesienie strony z Archiwum
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.03.2017, zmiana z dnia 09.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty nr 12/2016
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.03.2017, zmiana z dnia 13.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 1_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.03.2017, zmiana z dnia 15.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  protokół z otwarcia ofert 2_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 15.03.2017, zmiana z dnia 17.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy 3_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 17.03.2017, zmiana z dnia 21.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybór oferty dla części II - sprawa 12_2016
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 21.03.2017, zmiana z dnia 24.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy 5_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 24.03.2017, zmiana z dnia 03.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z jawnego otwarcia ofert -3_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 03.04.2017, zmiana z dnia 07.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 2_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 07.04.2017, zmiana z dnia 13.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  unieważnienie postępowania – numer sprawy 5/207 cz. I-III.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.04.2017, zmiana z dnia 25.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania. 3_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 25.04.2017, zmiana z dnia 26.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy 4_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 26.04.2017, zmiana z dnia 26.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 26.04.2017, zmiana z dnia 27.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i modyfikacja treśći SIWZ 4 2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 27.04.2017, zmiana z dnia 28.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ 4 2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 28.04.2017, zmiana z dnia 12.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 12.05.2017, zmiana z dnia 18.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy 6_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.05.2017, zmiana z dnia 23.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie modyfikacji, załącznika i zmiana ogłoszenie sprawa 6_2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.05.2017, zmiana z dnia 25.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  sp 6_2017 wyjaśnienie treści SIWZ


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 23.05.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 480 871