Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 16.06.2017, zmiana z dnia 20.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert - 9-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 20.06.2017, zmiana z dnia 21.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert 8-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 21.06.2017, zmiana z dnia 23.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert 10-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.06.2017, zmiana z dnia 29.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano wybór oferty 7-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 29.06.2017, zmiana z dnia 11.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 7-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 11.07.2017, zmiana z dnia 13.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 9-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.07.2017, zmiana z dnia 18.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 10-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.07.2017, zmiana z dnia 18.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 8-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.07.2017, zmiana z dnia 23.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie 11-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.08.2017, zmiana z dnia 30.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodatnie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia , modyfikacji treśći SIWZ i zmiana załączników 11-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 30.08.2017, zmiana z dnia 30.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 30.08.2017, zmiana z dnia 31.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 31.08.2017, zmiana z dnia 01.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z otwarcia ofert 11-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 01.09.2017, zmiana z dnia 08.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 11-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.09.2017, zmiana z dnia 09.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie 12-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.10.2017, zmiana z dnia 10.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie 13-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 10.10.2017, zmiana z dnia 13.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienie treści SIWZ 12-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.10.2017, zmiana z dnia 16.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ 13-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 16.10.2017, zmiana z dnia 16.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie dokumentów 13-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 16.10.2017, zmiana z dnia 17.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano:protokół z otwarcia ofert (12-2017), wyjaśnienia SIWZ (13-2017)
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 17.10.2017, zmiana z dnia 18.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ 13-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.10.2017, zmiana z dnia 18.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Modyfikacja SIWZ, wzór umowy 7c 13-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.10.2017, zmiana z dnia 23.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ 13-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.10.2017, zmiana z dnia 23.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z otwarcia ofert 13-2017
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.10.2017, zmiana z dnia 07.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty 12-2017


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 23.10.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 383 102