Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 29.01.2019, zmiana z dnia 30.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  przeniesienie zamówień z 2018 do archiwum
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 30.01.2019, zmiana z dnia 31.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie plan zamówień na rok 2019
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 31.01.2019, zmiana z dnia 31.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 31.01.2019, zmiana z dnia 01.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia nr 1
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 01.02.2019, zmiana z dnia 06.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Protokół z otwarcia ofert spr. 2
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 06.02.2019, zmiana z dnia 11.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert spr. nr 1
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 11.02.2019, zmiana z dnia 20.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej spr 1 i 2
 • Zarządzenia wewnętrzne rok 2018 (z dnia: 19.02.2019, zmiana z dnia 10.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 20.02.2019, zmiana z dnia 05.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o udzieleniu zamówienia. spr 1 i 2
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 05.03.2019, zmiana z dnia 12.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 12.03.2019, zmiana z dnia 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i Modyfikacja treści ogłoszenia spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 18.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Wyjaśnienie treści Ogłoszenia z dnia 18.03.2019 r spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.03.2019, zmiana z dnia 21.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: protokół z otwarcia ofert spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 21.03.2019, zmiana z dnia 28.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : Informacja o wyborze oferty spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 28.03.2019, zmiana z dnia 10.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Informacja o udzieleniu zamówienia spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 10.04.2019, zmiana z dnia 28.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana klauzuli informacyjnej
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 28.05.2019, zmiana z dnia 09.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia nr 4
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.09.2019, zmiana z dnia 17.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie protokół z otwarcia ofert spr 4
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 17.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia nr 5
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 20.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjaśnienia treści SIWZ spr nr 5
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 20.09.2019, zmiana z dnia 23.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: wyjaśnienie treści SIWZ, ogłoszenia, modyfikacji SIWZ i załącznika nr 1a - spr nr 5
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.09.2019, zmiana z dnia 26.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert spr 5
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 26.09.2019, zmiana z dnia 30.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy nr 6
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 30.09.2019, zmiana z dnia 04.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.10.2019 r. spr 6


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 30.09.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 383 114