Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i Modyfikacja treści ogłoszenia spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 18.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Wyjaśnienie treści Ogłoszenia z dnia 18.03.2019 r spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 18.03.2019, zmiana z dnia 21.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: protokół z otwarcia ofert spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 21.03.2019, zmiana z dnia 28.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : Informacja o wyborze oferty spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 28.03.2019, zmiana z dnia 10.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Informacja o udzieleniu zamówienia spr 3
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 10.04.2019, zmiana z dnia 28.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana klauzuli informacyjnej
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 28.05.2019, zmiana z dnia 09.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia nr 4
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.09.2019, zmiana z dnia 17.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie protokół z otwarcia ofert spr 4
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 17.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia nr 5
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 20.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjaśnienia treści SIWZ spr nr 5
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 20.09.2019, zmiana z dnia 23.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: wyjaśnienie treści SIWZ, ogłoszenia, modyfikacji SIWZ i załącznika nr 1a - spr nr 5
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 23.09.2019, zmiana z dnia 26.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert spr 5
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 26.09.2019, zmiana z dnia 30.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie sprawy nr 6
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 30.09.2019, zmiana z dnia 04.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.10.2019 r. spr 6
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 04.10.2019, zmiana z dnia 07.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie unieważnienia wyjaśnienia i wyjaśnienia z 071019 remont łazienek
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 07.10.2019, zmiana z dnia 09.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjaśnień, ogłoszenia , modyfikacji i załącznika - spr nr 6
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.10.2019, zmiana z dnia 09.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej spr nr 4
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 09.10.2019, zmiana z dnia 15.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o udzieleniu zamówienia- spr 4
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 15.10.2019, zmiana z dnia 16.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie:Protokół z otwarcia ofert spr 6
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 16.10.2019, zmiana z dnia 24.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty spr 6
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 24.10.2019, zmiana z dnia 07.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zamówienia nr 7
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 07.11.2019, zmiana z dnia 08.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne 8/2019 (z dnia: 08.11.2019, zmiana z dnia 08.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.11.2019, zmiana z dnia 08.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne (z dnia: 08.11.2019, zmiana z dnia 14.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 08.11.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 480 791