Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienie publiczne 3_17 (z dnia: 17.03.2017, zmiana z dnia 03.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z jawnego otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 3_17 (z dnia: 03.04.2017, zmiana z dnia 25.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania.
 • Zamówienie publiczne 5_17 (z dnia: 24.03.2017, zmiana z dnia 13.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  unieważnienie postępowania – numer sprawy 5/207 cz. I-III.
 • Zamówienie publiczne 4_17 (z dnia: 26.04.2017, zmiana z dnia 26.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 4_17 (z dnia: 26.04.2017, zmiana z dnia 27.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i modyfikacja treśći SIWZ
 • Zamówienie publiczne 4_17 (z dnia: 27.04.2017, zmiana z dnia 28.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Zamówienie publiczne 4_17 (z dnia: 28.04.2017, zmiana z dnia 08.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 4_17 (z dnia: 08.05.2017, zmiana z dnia 26.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty
 • Zamówienie publiczne 6_17 (z dnia: 18.05.2017, zmiana z dnia 18.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 6_17 (z dnia: 18.05.2017, zmiana z dnia 23.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie modyfikacji , załącznika 8 i zmiana ogłoszenia
 • Zamówienie publiczne 6_17 (z dnia: 23.05.2017, zmiana z dnia 25.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wyjaśnienie treści SIWZ
 • Zamówienie publiczne 6_17 (z dnia: 25.05.2017, zmiana z dnia 30.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 6_17 (z dnia: 30.05.2017, zmiana z dnia 16.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybór oferty część I i II
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 26.05.2017, zmiana z dnia 26.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana formatu 7z na zip
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 26.05.2017, zmiana z dnia 26.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 26.05.2017, zmiana z dnia 26.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 26.05.2017, zmiana z dnia 02.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 02.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia i modyfikacji SIWZ
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 08.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: zmiana ogłoszenia, modyfikacja SIWZ , informacja o wizji lokalnej
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 08.06.2017, zmiana z dnia 13.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 13.06.2017, zmiana z dnia 21.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 8_17 (z dnia: 21.06.2017, zmiana z dnia 18.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wybór oferty
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 30.05.2017, zmiana z dnia 05.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 05.06.2017, zmiana z dnia 07.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 7_17 (z dnia: 07.06.2017, zmiana z dnia 29.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano wybór oferty


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 07.06.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 334 124