Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienie publiczne 1_19 (z dnia: 11.02.2019, zmiana z dnia 20.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Zamówienie publiczne 1_19 (z dnia: 20.02.2019, zmiana z dnia 05.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o udzieleniu zamówienia.
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 12.03.2019, zmiana z dnia 12.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 12.03.2019, zmiana z dnia 12.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 12.03.2019, zmiana z dnia 12.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualziacja
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 12.03.2019, zmiana z dnia 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie załączników
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  literówka
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i Modyfikacja treści ogłoszenia
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 13.03.2019, zmiana z dnia 18.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : Wyjaśnienie treści Ogłoszenia z dnia 18.03.2019 r
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 18.03.2019, zmiana z dnia 21.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 21.03.2019, zmiana z dnia 28.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie : Informacja o wyborze oferty
 • Zamówienie publiczne 3_19 (z dnia: 28.03.2019, zmiana z dnia 10.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Informacja o udzieleniu zamówienia
 • Ochrona Danych Osobowych (z dnia: 23.05.2019, zmiana z dnia 29.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie klauzl
 • Zamówienie publiczne 4_19 (z dnia: 09.09.2019, zmiana z dnia 17.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 4_19 (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 09.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Zamówienie publiczne 4_19 (z dnia: 09.10.2019, zmiana z dnia 15.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o udzieleniu zamówienia.
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 17.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 17.09.2019, zmiana z dnia 20.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjaśnienia treści SIWZ
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 20.09.2019, zmiana z dnia 23.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: wyjaśnienie treści SIWZ, ogłoszenia, modyfikacji SIWZ i załącznika nr 1a
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 23.09.2019, zmiana z dnia 23.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 23.09.2019, zmiana z dnia 26.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie: Protokół z otwarcia ofert
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 26.09.2019, zmiana z dnia 21.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 5_19 (z dnia: 21.10.2019, zmiana z dnia 21.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienie publiczne 6_19 (z dnia: 30.09.2019, zmiana z dnia 04.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie wyjasnień treść SIWZ
 • Zamówienie publiczne 6_19 (z dnia: 04.10.2019, zmiana z dnia 07.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie unieważnienia wyjaśnienia i wyjaśnienia z 071019


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 04.10.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 279 104