Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 06.04.2017, zmiana z dnia 10.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie informacji i wyjaśnień - 1_2017 RPO
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 10.04.2017, zmiana z dnia 10.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 10.04.2017, zmiana z dnia 11.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zapytanie 3 RPO
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 11.04.2017, zmiana z dnia 24.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  power 2_2017 - Informacja o wyniku postępowania
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 24.04.2017, zmiana z dnia 27.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku postępowania nr 1 2017 POWER
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 27.04.2017, zmiana z dnia 28.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wynik postępowania nr 3 RPO
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 28.04.2017, zmiana z dnia 12.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Dane teleadresowe, godziny pracy (z dnia: 11.05.2017, zmiana z dnia 31.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany godzin wydawania numerków od 01.06.17
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 15.05.2017, zmiana z dnia 17.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku postępowania 2_2017 RPO
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 17.05.2017, zmiana z dnia 22.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie dokumentów Zapytanie ofertowe 4/2017 - RPO
 • Rozporządzenia (z dnia: 19.05.2017, zmiana z dnia 31.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie zmiany do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 22.05.2017, zmiana z dnia 02.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku postępowania 3-2017 Power
 • Dane teleadresowe, godziny pracy (z dnia: 31.05.2017, zmiana z dnia 01.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana godzin wydawania numerków
 • Rozporządzenia (z dnia: 31.05.2017, zmiana z dnia 01.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie rozporządzenie zmieniające do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy
 • Rozporządzenia (z dnia: 01.06.2017, zmiana z dnia 18.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
 • Dane teleadresowe, godziny pracy (z dnia: 01.06.2017, zmiana z dnia 16.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana godziny wydawania numerków
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 02.06.2017, zmiana z dnia 09.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku postępowania 4-2017 RPO
 • Baza Konkurencyjności (z dnia: 09.06.2017, zmiana z dnia 10.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Rozporządzenia (z dnia: 18.07.2017, zmiana z dnia 19.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
 • Rozporządzenia (z dnia: 19.09.2017, zmiana z dnia 29.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie rozporządzeniaw sprawie organizowania prac społecznie
 • Dane teleadresowe, godziny pracy (z dnia: 16.11.2017, zmiana z dnia 17.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Dane teleadresowe, godziny pracy (z dnia: 17.11.2017, zmiana z dnia 07.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie informacji o dniu wolnym od pracy 02.01.2018
 • Dane teleadresowe, godziny pracy (z dnia: 07.12.2017, zmiana z dnia 03.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zdjęcie informacji o dniu wolnym
 • Rozporządzenia (z dnia: 29.12.2017, zmiana z dnia 03.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie rozporządzeń:( Dz. U. poz. 2345)i ( Dz. U. poz. 2350)
 • Dane teleadresowe, godziny pracy (z dnia: 03.01.2018, zmiana z dnia 15.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana informacji o wydawniu numreków dla pracodawców


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 03.01.2018
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 480 823