Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego wymaga zachowania następujących warunków:

  1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urząd Pracy m.st. Warszawy;
  2. należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji;
  3. pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;
  4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania – oznaczenia podobnego.

Urząd Pracy m.st. Warszawy odpowiada za przekazywane informacje sektora publicznego, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 29.06.2016
Podpisał:
Dokument z dnia: 29.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 448