Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 19.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. "Operator koparko - ładowarki"

Ogłoszenie o zamówieniu (19.05.2011r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (19.05.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Kurs wizażu i stylizacji”.

Ogłoszenie o zamówieniu (16.05.2011r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (16.05.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Grafika komputerowa”.

Ogłoszenie o zamówieniu (13.05.2011r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (13.05.2011r.) Odpowiedź na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia(19.05.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Prawo jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną”.

Ogłoszenie o zamówieniu (11.05.2011r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (16.05.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Kurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wraz z programem dla członka służb informacyjnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu (11.05.2011r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (11.05.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Kurs operatora wózka jezdniowego z programami magazynowymi”.

Ogłoszenie o zamówieniu (21.04.2011r.) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (28.04.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Opieka nad dziećmi”.

Ogłoszenie o zamówieniu (19.04.2011r.) Odpowiedź na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia(27.04.2011r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.04.2011r.) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedłużenie terminu składania ofert (28.04.2011r.)

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej (13.04.2011r.) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej (29.04.2011r.)

dotyczy: wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych na targi, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu (04.04.2011r.) Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.04.2011r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej(20.04.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Nauka obsługi komputera od podstaw z egzaminem ECDL e-Citizen, dla osób powyżej 45 roku życia”.

Ogłoszenie o zamówieniu (04.04.2011r.) Odpowiedź na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (07.04.2011r.) Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.04.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Opieka nad dziećmi”.

Ogłoszenie o zamówieniu (04.04.2011r.) Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.04.2011r.) Unieważnienie postępowania (18.04.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „ABC działalności gospodarczej”.

Ogłoszenie o zamówieniu (04.04.2011r.) Modyfikacja SIWZ (11.04.2011r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.04.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn. „Pracownik usług gastronomicznych wraz z obsługą cateringową oraz zagadnieniami sommelierstwa”.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (11.05.2011r.)

Ogłoszenie o zamówieniu (04.04.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną”.

Ogłoszenie o zamówieniu (28.03.2011r.)

dotyczy: Przeprowadzenia usługi szkoleniowej pn."Kurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wraz z programem dla członka służb informacyjnych".

Ogłoszenie o zamówieniu (25.03.2011r.) Unieważnienie postępowania (29.04.2011r.)

dotyczy: Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu (04.02.2011r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (14.02.2011r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych(03.03.2011r.)

dotyczy: Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, skierowanych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (28.01.2011r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej(23.02.2011r.)

dotyczy: Świadczenie usług medycznych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostających w zatrudnieniu skierowanych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu (26.01.2011r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej(25.02.2011r.)

dotyczy: Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu (24.01.2011r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(31.01.2011r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.01.2011r.) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert.(31.01.2011r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej(18.02.2011r.)

dotyczy: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu (18.01.2011r.)

Odpowiedź na pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (21.01.2011r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.01.2011r.)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert (21.01.2011r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (24.01.2011r.) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (24.01.2011r.) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji(24.01.2011r.) Umowa po modyfikacji (24.01.2011r.)

Odpowiedź na pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (27.01.2011r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej(17.02.2011r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 19.05.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 1 605