Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wyjaśnienia treści SIWZ 8-2017

Zamówienie Publiczne 2017

Numer sprawy: 8/2017
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37a w Warszawie na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Numer sprawy: 7/2017
Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Numer sprawy: 6/2017
Przeprowadzenie szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Numer sprawy: 5/2017
Usługa doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz.149 z późn. zm.), zwana dalej Programem.

Numer sprawy: 4/2017
Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Numer sprawy: 3/2017
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37a w Warszawie na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Numer sprawy: 2/2017
Przeprowadzenie szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Numer sprawy: 1/2017
Usługa doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz.149 z późn. zm.)


Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na 2017 rok


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 30.05.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 9 650