Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 13.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięcie wyników

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Wynik naboru na stanowisko urzędnicze księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:
Pani Elżbieta Perczyńska zamieszkała w Warszawie
Pani Elżbieta Perczyńska spełnia kryteria niezbędne do pracy na ww. stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz ustaw, których znajomość jest konieczna w pracy księgowego.
Zlecone zadanie praktyczne wykonała w sposób prawidłowy i potwierdzający znajomość zasad księgowania. Podczas rozmowy wykazała się wysoką kulturą osobistą.
Wysoka motywacja do podjęcia pracy, a także dotychczasowe doświadczenie stanowią podstawę uznania, że będzie właściwie wykonywała powierzone obowiązki służbowe. Uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Pani Elżbieta Perczyńska podejmie pracę w Urzędzie niezwłocznie po zakończeniu wstępnych badań lekarskich.(zamieszczono dn. 19.04.2011)

Wynik naboru na stanowisko urzędnicze lider klubu pracy/lider klubu pracy-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:
Pani Monika Maćkiewicz zamieszkała w Łubiance
Pani Monika Maćkiewicz spełnia kryteria niezbędne do pracy na ww. stanowisku.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, których znajomość jest konieczna w pracy lidera klubu pracy. Wysoka motywacja do podjęcia pracy w instytucji dającej poczucie stabilności zatrudnienia, a także umiejętność wykorzystania wiedzy w dotychczasowej pracy stanowią gwarancję właściwego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.
Trafnie i wyczerpująco odpowiedziała na zadane pytania. Uzyskała najwyższą liczbę punktów. Pani Monika Maćkiewicz podejmie pracę w Urzędzie niezwłocznie po zakończeniu wstępnych badań lekarskich.
(Zamieszczono 14.04.2011)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 13.06.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 19.04.2011
Dokument oglądany razy: 3 535