Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 19.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zarządzenia wewnętrzne rok 2018

  • Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 04.01.2018 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników i klientów Urzędu. 1/2018 (PDF)
  • Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 10.01.2018 r. w sprawie: powołania i ustalenia zasad działania Komisji ds. niszczenia weksli, będących w dyspozycji Urzędu Pracy m. st. Warszawy, jako zabezpieczenie przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 2/2018 (PDF)
  • Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.01.2018 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy 3/2018 (PDF)
  • Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22.01.2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.4/2018 (PDF)


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 19.03.2018
Podpisał:
Dokument z dnia: 19.03.2018
Dokument oglądany razy: 952