Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 18.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie wyjaśnień treści ogłoszenia i modyfikacji treści ogłoszenia - spr 13

Zamówienie Publiczne 2018

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na 2018 rok

Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udzielania zamówień publicznych

Numer sprawy: 3/2018
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną i przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną” z podziałem na części

Numer sprawy: 4/2018
Przeprowadzenie szkolenia pn: "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Numer sprawy: 5/2018
Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. warszawy

Numer sprawy: 6/2018
Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Numer sprawy: 7/2018
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną

Numer sprawy: 8/2018
Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Pracy m.st. Warszawy mieszczących się w Warszawie: przy ul. Erazma Ciołka 10A oraz przy ul. Grochowskiej 171B

Numer sprawy: 9/2018
Świadczenie Usług Ochrony Osób i Mienia dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Numer sprawy: 10/2018
Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy” z podziałem na części

Numer sprawy: 11/2018
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy z podziałem na części

Numer sprawy: 12/2018
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Numer sprawy: 13/2018
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m.st. WarszawyOpublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 18.12.2018
Podpisał:
Dokument z dnia: 02.01.2018
Dokument oglądany razy: 20 078