Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zarządzenia wewnętrzne rok 2020

  • Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.01.2020 r. w sprawie: powołania i ustalenia zasad działania Komisji ds. niszczenia weksli, będących w dyspozycji Urzędu Pracy m. st. Warszawy, jako zabezpieczenie przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 1/2020 (DOC), 1/2020 (PDF)
  • Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.01.2020 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędu Pracy m. st. Warszawy w 2020 roku. 2/2020 (DOCX), 2/2020 (PDF)
  • Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 16.01.2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w ramach środków z Funduszu Pracy i dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 3/2020 (DOCX), 3/2020 (PDF)


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 24.01.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 24.01.2020
Dokument oglądany razy: 3 236