Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 21.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. programów w Dziale Rynku Pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy
W związku z ogłoszonym naborem na ww. wolne stanowisko urzędnicze, Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 7 ofert, wszystkie w terminie. Do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych, nie zakwalifikował się żaden kandydat. (21.12.2011r.)

Wynik naboru na stanowiska urzędnicze doradca zawodowy/doradca zawodowy-stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy m. st. Warszawy
W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:
Pani Jolanta Studentkowska zamieszkała w Warszawie
Pani Jolanta Studentkowska spełnia kryteria niezbędne do pracy na stanowisku doradcy zawodowego - stażysty w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się właściwą wiedzą merytoryczną. Trafnie i wyczerpująco odpowiadała na zadawane pytania. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, łatwość nawiązywania kontaktu oraz wysoka kultura osobista stanowią gwarancję właściwego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.
Kandydatka podejmie pracę w Urzędzie w listopadzie po zakończeniu wstępnych badań lekarskich. (02.11.2011r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 21.12.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 19.04.2011
Dokument oglądany razy: 5 676