Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 02.03.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. nauka obsługi komputera od podstaw.

Ogłoszenie o zamówieniu (23.02.2012r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (23.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (01.03.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Prawo jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną.

Ogłoszenie o zamówieniu (17.02.2012r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (22.02.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Ogłoszenie o zamówieniu (17.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (23.02.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną.

Ogłoszenie o zamówieniu (15.02.2012r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (17.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (28.02.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Operator koparko-ładowarki.

Ogłoszenie o zamówieniu (13.02.2012r.) Odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.02.2012r.)

dotyczy: świadczenie usług medycznych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu (08.02.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (02.03.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu (07.02.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu (06.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (13.02.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Kurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wraz z programem dla członka służb informacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu (03.02.2012r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.02.2012r.) Modyfikacja SIWZ(10.02.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.01.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (28.02.2012r.)

dotyczy: Zakup i dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz kopert na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (11.01.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (26.01.2012r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 02.03.2012
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 3 727