Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne

dotyczy: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet i usługi transmisji danych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (04.06.2012r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (04.06.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Obsługa kasy fiskalnej.

Ogłoszenie o zamówieniu (04.06.2012r.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (04.06.2012r.) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (05.06.2012r.) Załącznik nr 4 do SIWZ (05.06.2012r.) Załącznik nr 9 do SIWZ (05.06.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Księgowość.

Ogłoszenie o zamówieniu (24.05.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (29.05.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Nowoczesny fryzjer.

Ogłoszenie o zamówieniu (15.05.2012r.)

dotyczy: świadczenie dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy usług telefonii komórkowej i kompleksowych usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów USB do obsługi mobilnego Internetu.

Ogłoszenie o zamówieniu (08.05.2012r.) Przedłużenie terminu składania ofert (14.05.2012r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.05.2012r.) pytania i odpowiedzi – 15.05.2012 (15.05.2012r.) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (15.05.2012r.) modyfikacja SIWZ – 15.05.2012 (15.05.2012r.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (15.05.2012r.) Formularz ofertowy (15.05.2012r.) Wzór umowy (15.05.2012r.) Odpowiedź na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.05.2012r.) Unieważnienie postępowania (17.05.2012r.)

dotyczy: wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych na targi, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (08.05.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (10.05.2012r.)

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (14.05.2012r.) Modyfikacja treści SIWZ (14.05.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (22.05.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Język polski.

Ogłoszenie o zamówieniu (30.04.2012r.)

dotyczy: Dostawy dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów.

Ogłoszenie o zamówieniu (20.04.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (27.04.2012r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.04.2012r.) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedłużenie terminu składania ofert (27.04.2012r.) Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji (27.04.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych(06.06.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Pracownik usług gastronomicznych wraz z obsługą cateringową.

Ogłoszenie o zamówieniu (20.04.2012r.) modyfikacja SIWZ z 24.04.2012 (24.04.2012r.) UMOWA po modyfikacji z 24.04.2012. (24.04.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (28.05.2012r.)

dotyczy: wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych na targi, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (03.04.2012r.) Unieważnienie postępowania (02.05.2012r.)

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów .

Unieważnienie postępowania (03.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Europejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL .

Ogłoszenie o zamówieniu (02.04.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (01.06.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z podstawami komputera i programami magazynowymi.

Ogłoszenie o zamówieniu (02.04.2012r.)

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (05.04.2012r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (17.05.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Tworzenie stron www wraz z projektowaniem graficznym.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.03.2012r.) Odpowiedzi na pytania (29.03.2012r.) Modyfikacja SIWZ (29.03.2012r.) SOPZ po modyfikacji (29.03.2012r.) Umowa po modyfikacji (29.03.2012r.) Wzór Zaświadczenia (zał. nr 3 do Umowy) po modyfikacji (29.03.2012r.) Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 03.04.2012 (03.04.2012r.) Modyfikacja SIWZ z 03.04.2012 (03.04.2012r.) SOPZ po modyfikacji z 03.04.2012 (03.04.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (18.05.2012r.) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (29.05.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Operator koparko-ładowarki.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.03.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (20.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Operator koparko-ładowarki.

Ogłoszenie o zamówieniu (13.03.2012r.) unieważnienie postępowania (23.03.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (07.03.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (09.03.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (04.04.2012r.) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonch ofert (20.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. nauka obsługi komputera od podstaw.

Ogłoszenie o zamówieniu (23.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (01.03.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (12.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Prawo jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną.

Ogłoszenie o zamówieniu (17.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (02.03.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert(08.05.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Ogłoszenie o zamówieniu (17.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (23.02.2012r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (13.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną.

Ogłoszenie o zamówieniu (15.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (28.02.2012r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej (13.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Operator koparko-ładowarki.

Ogłoszenie o zamówieniu (13.02.2012r.) Odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.02.2012r.) Unieważnienie postępowania (06.03.2012r.)

dotyczy: świadczenie usług medycznych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu (08.02.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (02.03.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu (07.02.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert - część 1 (06.03.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert - część 2 (15.03.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu (06.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (13.02.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (09.03.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Kurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wraz z programem dla członka służb informacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu (03.02.2012r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.02.2012r.) Modyfikacja SIWZ(10.02.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (07.03.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.01.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (28.02.2012r.)

dotyczy: Zakup i dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz kopert na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (11.01.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (26.01.2012r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 06.06.2012
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 5 084