Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 05.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów reklamowych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do treści SIWZOpublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 05.07.2013
Podpisał:
Dokument z dnia: 03.07.2013
Dokument oglądany razy: 1 084