Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 03.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie aktualnych zarządzeń

Zarządzenia wewnętrzne rok 2014

  • Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.01.2014r. w sprawie: dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w roku 2014.
  • Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 09.01.2014r. w sprawie: wprowadzenia terminu składania wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.
  • Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
  • Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.. poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet i usługi transmisji danych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy".
  • Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie: powołania w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy Komisji zajmującej się kwalifikacją i przeznaczeniem do brakowania zgromadzonych w składnicy akt dokumentów, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
  • Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 15.01.2014r. w sprawie wprowadzenia wzoru zgłoszenia na szkolenie grupowe oraz wzoru skierowania na szkolenie grupowe obowiązujących w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
  • Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.01.2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy".
  • Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.02.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, wzoru wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, wzoru karty oceny formalno -prawnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
  • Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 05.02.2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de min i mis, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności
  • Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.02.2014r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, Regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz wzoru umowy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla skierowanej do pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 03.03.2014
Podpisał:
Dokument z dnia: 03.03.2014
Dokument oglądany razy: 2 087