Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Statut Urzędu

Zadania Urzędu Pracy, struktura zarządzania i zadania Dyrektora Urzędu Pracy oraz gospodarka finansowa Urzędu Pracy określone są w Statucie Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/804/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy w dniu 31 sierpnia 2004 roku.

Uchwała zmieniająca z dnia 6 grudnia 2007r.

Uchwała zmieniająca z dnia 13 lutego 2014r.Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 29.05.2014
Podpisał:
Dokument z dnia: 19.04.2011
Dokument oglądany razy: 19 815