Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie publiczne 3_17

Wersja z dnia: 03.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania.

Wersja z dnia: 17.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z jawnego otwarcia ofert

Wersja z dnia: 17.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: