Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie publiczne 10_20

Wersja z dnia: 26.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Wybór oferty najkorzystniejszej - Część I,II

Wersja z dnia: 24.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie : protokół z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 18.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie: Wyjaśnienie treści SIWZ

Wersja z dnia: 18.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja