Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zamówienie Publiczne

Usługa doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz.149 z późn. zm.), zwana dalej Programem.

Ogłoszenie o zamówieniu PDF , DOC (04.02.2016 r.)

Wyjaśnienia treści SIWZ PDF , DOC (09.02.2016 r.)

Wyjaśnienia treści SIWZ PDF , DOC (11.02.2016 r.)

Wybór oferty dla części I PDF , DOCX (09.03.2016r.)

Wybór oferty dla części II PDF , DOC (09.03.2016r.)

Wybór oferty dla części III PDF , DOCX (10.03.2016r.)

Wybór oferty dla części IV PDF , DOC (10.03.2016r.)

Wybór oferty dla części V PDF , DOCX (10.03.2016r.)

Wybór oferty dla części VI PDF , DOC (10.03.2016r.)

Wybór oferty dla części VII PDF , DOC (10.03.2016r.)

Wybór oferty dla części VIII PDF , DOC (10.03.2016r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 11.03.2016
Podpisał:
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 2 422