Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe dotyczące projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Przedsiębiorczość.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2016

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/2016

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 1/2016 (19.04.16)

Informacja o wyniku postępowania (najkorzystniejszej ofercie) dot. zapytania ofertowego 1/2016 (11.05.16)

Informacje o projekcie: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 23.06.2016
Podpisał:
Dokument z dnia: 23.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 310