Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 01.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie 12-2016

Zamówienia publiczne 2016

Numer sprawy: 1/2016
Usługa doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz.149 z późn. zm.), zwana dalej Programem.

Numer sprawy: 2/2016
Świadczenie Usług Poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Numer sprawy: 3/2016
Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy

Numer sprawy: 5/2016
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, komputerowych urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz odbiór zużytych materiałów dostarczonych w ramach umowy.

Numer sprawy: 6/2016
Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Numer sprawy: 9/2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy realizowana jest ze środków Funduszu Pracy.

Numer sprawy: 10/2016
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Numer sprawy: 11/2016
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m.st. WarszawyOpublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 01.02.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 01.02.2017
Dokument oglądany razy: 2 092