Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zamówienie publiczne

Usługa doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz.149 z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu DOCX , PDF (07.02.2017 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DOCX (07.02.2017 r.)

Wyjaśnienia treści SIWZ DOCX , PDF (14.02.2017 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DOCX , PDF (14.02.2017 r.)

Modyfikacja treści SIWZ + przedłużenie terminu składnia ofert DOCX , PDF (14.02.2017 r.)

Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 2 do Umowy DOCX (14.02.2017 r.)

Wyjaśnienia treści SIWZ DOCX , PDF (14.02.2017 r.)

Modyfikacja treści SIWZ DOCX , PDF (14.02.2017 r.)

Protokół z otwarcia ofert PDF (16.02.2017 r.)

Unieważnienie Części I, II, III DOCX , PDF (17.02.2017 r.)

Wybór oferty dla części IV DOCX , PDF (13.03.2017 r.)

Wybór oferty dla części V DOCX , PDF (13.03.2017 r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 13.03.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 07.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 961