Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zamówienie publiczne

Usługa doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz.149 z późn. zm.), zwana dalej Programem.

Ogłoszenie o zamówieniu DOCX , PDF (24.03.2017 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DOCX (24.03.2017 r.)

Unieważnienie postępowania cz. I-III. DOCX , PDF (13.04.2017 r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 13.04.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 24.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 460