Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zamówienie publiczne

Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37a w Warszawie na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu DOCX , PDF (17.03.2017 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DOCX (17.03.2017 r.)

Tom II – istotne postanowienia umowy DOCX (17.03.2017 r.)

Tom III – PFU wraz z załącznikami ZIP (17.03.2017 r.)

Tom III – Inwentaryzacja PDF (17.03.2017 r.)

Informacja na temat wizji Lokalnej DOCX , PDF (17.03.2017 r.)

Protokół z jawnego otwarcia ofert PDF (03.04.2017 r.)

Informacja o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania. DOCX , PDF (25.04.2017 r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 25.04.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 17.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 668