Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zamówienie publiczne

Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu pracy m. st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu DOCX , PDF (09.06.2017 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DOCX (09.06.2017 r.)

Załącznik nr 1 – OPZ DOCX (09.06.2017 r.)

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy DOCX (09.06.2017 r.)

Załącznik nr 3 – Wykaz usług DOCX (09.06.2017 r.)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu DOCX (09.06.2017 r.)

Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia DOCX (09.06.2017 r.)

Załącznik nr 6 - informacja wykonawcy DOCX (09.06.2017 r.)

Załącznik nr 7 – wzór umowy DOCX (09.06.2017 r.)

Protokół z otwarcia ofert PDF (20.06.2017 r.)

Wybór oferty DOC , PDF (13.07.2017 r.)



Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 09.06.2017
Dokument oglądany razy: 1 411