Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zamówienie publiczne

Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu DOCX , PDF (09.10.2017 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DOC (09.10.2017 r.)

Załącznik nr 1 – OPZ DOC (09.10.2017 r.)

Załącznik nr 2 – Kalkulacja cenowa DOCX (09.10.2017 r.)

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy DOCX (09.10.2017 r.)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu DOCX (09.10.2017 r.)

Załącznik nr 5 – Wykaz usług DOCX (09.10.2017 r.)

Załącznik nr 6 – Wykaz osób DOCX (09.10.2017 r.)

Załącznik nr 7 – umowa DOCX (09.10.2017 r.)

Załącznik nr 8 – Wykaz certyfikatów DOCX (09.10.2017 r.)

Załącznik nr 9 – Oświadczenie - Grupa kapitałowa DOCX (09.10.2017 r.)

Załącznik nr 10 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby DOCX (09.10.2017 r.)

Wyjaśnienie treści SIWZ DOCX , PDF (13.10.2017 r.)

Protokół z otwarcia ofert PDF (17.10.2017 r.)

Wybór oferty DOC , PDF (07.11.2017 r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 07.11.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 09.10.2017
Dokument oglądany razy: 1 505