Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zamówienie Publiczne 2017

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na 2017 rok

Numer sprawy: 14/2017
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Numer sprawy: 13/2017
Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Numer sprawy: 12/2017
Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Numer sprawy: 11/2017
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną przyspieszoną uzupełniającą

Numer sprawy: 10/2017
Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu pracy m. st. Warszawy.

Numer sprawy: 9/2017
Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu pracy m. st. Warszawy

Numer sprawy: 8/2017
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37a w Warszawie na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Numer sprawy: 7/2017
Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Numer sprawy: 6/2017
Przeprowadzenie szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Numer sprawy: 5/2017
Usługa doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz.149 z późn. zm.), zwana dalej Programem.

Numer sprawy: 4/2017
Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Numer sprawy: 3/2017
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37a w Warszawie na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Numer sprawy: 2/2017
Przeprowadzenie szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Numer sprawy: 1/2017
Usługa doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz.149 z późn. zm.)
Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 24.10.2018
Podpisał: Maciej Bury
Dokument z dnia: 30.01.2018
Dokument oglądany razy: 837