Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zamówienia publiczne rok 2019

Plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na 2019 rok

Regulamin przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udzielania zamówień publicznych


Numer sprawy: 1/2019
Przeprowadzenie szkolenia pn: "Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E" i Przeprowadzenie szkolenia pn: "Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E"

Numer sprawy: 2/2019
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wraz z praktykami zawodowymi pn. „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Numer sprawy: 3/2019
Przeprowadzenie szkolenia pn.: „Profesjonalny pracownik obsługi biurowej i sekretariatu”.

Numer sprawy: 4/2019
Przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs operatora wózka jezdniowego”

Numer sprawy: 5/2019
"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy z podziałem na części"

Numer sprawy: 6/2019
"Remont łazienek Urzędu Pracy m. st. Warszawy mieszczących się w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 10A"

Numer sprawy: 7/2019
Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy”. z podziałem na części

Numer sprawy: 8/2019
Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy z podziałem na części.

Numer sprawy: 9/2019
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 29.01.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 29.01.2020
Dokument oglądany razy: 18 456