Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zamówienia publiczne 2012

dotyczy: Dostawa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (05.10.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (12.10.2012r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.10.2012r.) Modyfikacja SIWZ (12.10.2012r.) SOPZ po modyfikacji(12.10.2012r.) Formularz asortymentowy po modyfikacji(12.10.2012r.) Formularz cenowy po modyfikacji(12.10.2012r.) Pytanie i odpowiedź do SIWZ(15.10.2012r.) SOPZ dla części I – po modyfikacji. (15.10.2012r.) Odpowiedzi na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (16.10.2012r.)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.10.2012r.) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i przedłużenie terminu składania ofert (16.10.2012r.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I po modyfikacji SIWZ. (16.10.2012r.) Odpowiedź na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (17.10.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert - dotyczy części II. (31.10.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert - dotyczy części I. (14.11.2012r.)

dotyczy: Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (05.10.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (18.10.2012r.)

dotyczy: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (25.09.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (27.09.2012r.) Unieważnienie postępowania (04.10.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (11.09.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (17.09.2012r.) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (18.09.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (22.10.2012r.)

dotyczy: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (11.09.2012r.) Modyfikacja SIWZ (13.09.2012r.) Formularz ofertowy po modyfikacji (13.09.2012r.) Pytania i odpowiedzi (17.09.2012r.) Modyfikacja SIWZ (17.09.2012r.) SOPZ po modyfikacji (17.09.2012r.) Umowa po modyfikacji (17.09.2012r.) Unieważnienie postępowania (24.09.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu (11.09.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (17.09.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (22.10.2012r.)

dotyczy: wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (05.07.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (11.07.2012r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.07.2012r.) Modyfikacja treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert (12.07.2012r.) Zmodyfikowany SOPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do Umowy. (12.07.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert - dotyczy części I. (27.07.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej - dotyczy części II. (03.08.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Obsługa kasy fiskalnej

Ogłoszenie o zamówieniu (14.06.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert. (17.07.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Kadry, płace.

Ogłoszenie o zamówieniu (12.06.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych . (30.07.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet i usługi transmisji danych dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (04.06.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (11.06.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (11.06.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (13.06.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (18.06.2012r.) Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (18.06.2012r.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji (18.06.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (06.07.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Obsługa kasy fiskalnej.

Ogłoszenie o zamówieniu (04.06.2012r.) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (05.06.2012r.) Załącznik nr 4 do SIWZ (05.06.2012r.) Załącznik nr 9 do SIWZ (05.06.2012r.) Unieważnienie postępowania (13.06.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Księgowość.

Ogłoszenie o zamówieniu (24.05.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (29.05.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (16.07.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Nowoczesny fryzjer.

Ogłoszenie o zamówieniu (15.05.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej(18.06.2012r.)

dotyczy: świadczenie dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy usług telefonii komórkowej i kompleksowych usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów USB do obsługi mobilnego Internetu.

Ogłoszenie o zamówieniu (08.05.2012r.) Przedłużenie terminu składania ofert (14.05.2012r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.05.2012r.) pytania i odpowiedzi – 15.05.2012 (15.05.2012r.) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (15.05.2012r.) modyfikacja SIWZ – 15.05.2012 (15.05.2012r.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) (15.05.2012r.) Formularz ofertowy (15.05.2012r.) Wzór umowy (15.05.2012r.) Odpowiedź na pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.05.2012r.) Unieważnienie postępowania (17.05.2012r.)

dotyczy: wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych na targi, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (08.05.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (10.05.2012r.)

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (14.05.2012r.) Modyfikacja treści SIWZ (14.05.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (22.05.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Język polski.

Ogłoszenie o zamówieniu (30.04.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (19.06.2012r.)

dotyczy: Dostawy dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów.

Ogłoszenie o zamówieniu (20.04.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (27.04.2012r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.04.2012r.) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedłużenie terminu składania ofert (27.04.2012r.) Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji (27.04.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych(06.06.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Pracownik usług gastronomicznych wraz z obsługą cateringową.

Ogłoszenie o zamówieniu (20.04.2012r.) modyfikacja SIWZ z 24.04.2012 (24.04.2012r.) UMOWA po modyfikacji z 24.04.2012. (24.04.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (28.05.2012r.)

dotyczy: wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych na targi, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (03.04.2012r.) Unieważnienie postępowania (02.05.2012r.)

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów .

Unieważnienie postępowania (03.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Europejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL .

Ogłoszenie o zamówieniu (02.04.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (01.06.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z podstawami komputera i programami magazynowymi.

Ogłoszenie o zamówieniu (02.04.2012r.)

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (05.04.2012r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (17.05.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Tworzenie stron www wraz z projektowaniem graficznym.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.03.2012r.) Odpowiedzi na pytania (29.03.2012r.) Modyfikacja SIWZ (29.03.2012r.) SOPZ po modyfikacji (29.03.2012r.) Umowa po modyfikacji (29.03.2012r.) Wzór Zaświadczenia (zał. nr 3 do Umowy) po modyfikacji (29.03.2012r.) Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 03.04.2012 (03.04.2012r.) Modyfikacja SIWZ z 03.04.2012 (03.04.2012r.) SOPZ po modyfikacji z 03.04.2012 (03.04.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (18.05.2012r.) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (29.05.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Operator koparko-ładowarki.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.03.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (20.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Operator koparko-ładowarki.

Ogłoszenie o zamówieniu (13.03.2012r.) unieważnienie postępowania (23.03.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (07.03.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (09.03.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (04.04.2012r.) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonch ofert (20.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. nauka obsługi komputera od podstaw.

Ogłoszenie o zamówieniu (23.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (01.03.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (12.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Prawo jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną.

Ogłoszenie o zamówieniu (17.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (02.03.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert(08.05.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Ogłoszenie o zamówieniu (17.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (23.02.2012r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (13.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną.

Ogłoszenie o zamówieniu (15.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (28.02.2012r.)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofercie odrzuconej (13.04.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Operator koparko-ładowarki.

Ogłoszenie o zamówieniu (13.02.2012r.) Odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.02.2012r.) Unieważnienie postępowania (06.03.2012r.)

dotyczy: świadczenie usług medycznych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu (08.02.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (02.03.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu (07.02.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert - część 1 (06.03.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert - część 2 (15.03.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu (06.02.2012r.) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (13.02.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz o ofertach odrzuconych (09.03.2012r.)

dotyczy: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Kurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wraz z programem dla członka służb informacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu (03.02.2012r.) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.02.2012r.) Modyfikacja SIWZ(10.02.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (07.03.2012r.)

dotyczy: Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (26.01.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (28.02.2012r.)

dotyczy: Zakup i dostawa papieru do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz kopert na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu (11.01.2012r.) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert (26.01.2012r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 11.01.2013
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 10 085